Huomisen musiikkikirjastot – yleisten kirjastojen musiikkipalveluiden näkymiä IAML-kongressista • Intervalli 2/2023

Teksti Ilona Heinonen
Kuvat Ilona Heinonen ja Jaska Järvilehto

Intervalli 2/20231/2023
www.intervalli.fi

IAML:in (The International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres) tämänvuotinen [2023] kongressi pidettiin Ison-Britannian Cambridgessa heinä-elokuun vaihteessa. Meitä suomalaisia oli paikalla muutamia, joista minä olin ainoa yleisten kirjastojen edustaja. Kuulun IAML:in Public Libraries Sectionin työryhmään ja olin mukana suunnittelemassa tämänvuotista yleisten kirjastojen sessiota, joka otsikoitiin rohkeasti ”Designing the music libraries of tomorrow”.

Sessio Designing the music libraries of tomorrow kongressin ohjelmakirjassa. Kuva: Ilona Heinonen

Sessio ”Designing the music libraries of tomorrow” kongressin ohjelmakirjassa. Kuva: Ilona Heinonen

Sessiomme aluksi Kateryna Romanovska ja Jiří Slabihoudek Prahan kaupunginkirjastosta esittelivät Prahan uuden musiikkikeskuksen suunnitteluprojektia. The Vltava Philharmonic -nimisen rakennuksen on määrä valmistua vuoteen 2032 mennessä, ja rakentaminen alkaa vuonna 2027. Musiikkikeskukseen tulevat sijoittumaan Prahan kaupunginkirjaston musiikkiosaston lisäksi orkesterit Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK ja Česká filharmonie sekä musiikkioppilaitostoimintaa.

Jiří Slabihoudek, Ilona Heinonen ja Kateryna Romanovska IAML 2023 -kongressissa Cambridgen yliopiston musiikin laitoksella. Kuva: Jaska Järvilehto

Jiří Slabihoudek, Ilona Heinonen ja Kateryna Romanovska IAML 2023 -kongressissa Cambridgen yliopiston musiikin laitoksella. Kuva: Jaska Järvilehto

Katerina ja Jirí ovat vierailleet eri kirjastoissa Pohjoismaissa tutustumassa niissä tarjottaviin musiikkikirjastopalveluihin, Suomessakin mm. Helsingin Oodissa ja Tampereen Metsossa. Heidän mukaansa suurin haaste uuden kirjastorakennuksen suunnittelussa on ennustaa, mitkä palvelut ovat relevantteja ja tarpeellisia vielä 10 vuoden kuluttua ja sen jälkeenkin. Uuden kirjaston tiloihin on tarkoitus rakentaa musiikin harrastushuoneita ja äänitysstudioita, joiden teknisten vaatimusten on hyvä olla selvillä, kun rakennuspiirustuksia tehdään. Prahalaisia mietityttää myös, mikä on järkevä fyysisen kokoelman koko tulevaisuuden musiikkikirjastossa.

Tšekkiläisten esityksen jälkeen oli minun vuoroni esitellä Tampereen pääkirjaston musiikkipalveluita, joiden keskiössä on kirjaston tarjoama pääsy tietoon ja sisältöihin. Sitä tukee laaja, yli 100 000 nimekkeen fyysinen musiikkikokoelma, e-musiikkipalvelut sekä musiikkiin erikoistunut tietopalvelu. Osa kokoelmasta koostuu lainattavista soittimista, joita on ollut saatavana vuodesta 2015 ja joita on jo lähes 30.

Kirjastomme haluaa tukea monipuolisesti musiikin harrastamista: kuuntelemista, soittamista ja laulamista sekä uuden musiikin tekemistä. Musiikin kuuntelua varten kirjastosta löytyy kolme CD-soitinta ja yksi LP-levysoitin. Soittamista varten on kaksi pianohuonetta, kaksi bändihuonetta/studiota sekä kuulokkeilla käytettävä digitaalipiano. Tampereen kirjastoissa järjestetään vuosittain noin 30 musiikkitapahtumaa, jotka voivat olla konsertteja, haastatteluja, luentoja tai työpajoja. Osa tapahtumista striimataan tai tallennetaan YouTubeen. Musiikkikokoelmat liittyvät aina tapahtumiin: esille nostetaan sopivaa aineistoa ja artisteilta pyydetään suosituksia, joista voidaan keskustella haastatteluissa. Lisäksi tarjoamme Tampereen viidesluokkalaisille oppitunnin mittaisia musiikkihetkiä, joissa tutustutaan monenlaisiin musiikkisisältöihin ja kirjaston palveluihin, ja joissa käy vuosittain noin 600 koululaista.

Niels Mark (Odensen musiikkikirjasto), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto) sekä IAMLin Public Libraries Sectionin puheenjohtaja Blanka Ellederová (Prahan kaupunginkirjasto) IAML 2023 -kongressissa. Kuva: Jaska Järvilehto

Niels Mark (Odensen musiikkikirjasto), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto) sekä IAMLin Public Libraries Sectionin puheenjohtaja Blanka Ellederová (Prahan kaupunginkirjasto) IAML 2023 -kongressissa. Kuva: Jaska Järvilehto

Viimeisenä esittäjänä oli Niels Mark Odensen kaupunginkirjastosta. Odensen kaupunginkirjasto pyrkii olemaan keskeinen toimija Odensen musiikkielämässä. Lasten ja nuorten musiikkiharrastuksia tuetaan tarjoamalla tiloja musiikin harjoitteluun, äänittämiseen ja esiintymiseen, työpajoja sekä konsertteja, joissa esiintyjät ovat musiikkioppilaitosten oppilaita. Odensen kaupunginkirjasto ylläpitää suurta musiikkikokoelmaa, johon myös vastaanotetaan muista tanskalaisista kirjastoista poistettua musiikkiaineistoa. Kokoelmaa tuodaan esille työpajojen ja tapahtumien avulla.

Niels esitteli Odensen kirjaston musiikkitapahtumia, joita tehdään monipuolisesti yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Krystal Paladset -projektissa artistit ja taiteilijat saivat ”vallata” kirjaston ja toteuttaa siellä erilaisia performansseja ja installaatioita. Yön yli kestäneissä unikonserteissa yhdisteltiin ambientia, meditaatiota ja mindfulnessia. Osallistujat saivat nukkua kirjastossa koko yön.

Esitykset herättivät mielenkiintoa ja kysymyksiä session yleisössä. Tampereen ja Odensen kirjastojen musiikkipalvelut saivat kiitosta monipuolisuudestaan, vaikka toki muuallakin kuin Pohjoismaissa tehdään edistyksellistä ja kokeilevaa musiikkikirjastotyötä. Uudistuvat musiikkipalvelut herättivät huolta siitä, riittääkö perinteinen ammattitaito enää kirjastotyön tekemiseen. Mitä vaaditaan henkilökunnalta, jotta uudenlaisia palveluita voitaisiin tarjota? Myös palveluiden resursointi mietitytti: tarvitaanko entistä enemmän henkilökuntaa, jotta palveluita voitaisiin tarjota, ja entä jos se ei ole mahdollista? Hankalia kysymyksiä, joihin kenelläkään ei varmasti valmiita vastauksia olekaan. Toivottavasti esityksemme kuitenkin tarjosi osallistujille uusia ideoita ja innosti kokeilemaan uudenlaisia palvelukonsepteja käytettävien resurssien rajoissa. Tulevaisuuden musiikkikirjastotyö vaatii rohkeutta, joustavuutta ja innovatiivisuutta, mutta kehittämällä toimintaamme yhdessä voimme tarjota musiikin ystäville entistä parempia ja monipuolisempia kirjastokokemuksia.

IAML:in Public Libraries Section suunnittelee kaikille avointa kansainvälistä etäkokoontumista, josta saa tietoa parhaiten IAML:in sähköpostilistalle liittymällä.

Ilona Heinonen

Intervalli 2/2023
Kannessa: kongressipaikalle Bentleyllä saapuneet Maaria Harviainen (oik.) ja Tiina Tolonen. Kuva: Head Chauffeur Zane

Intervalli 2/2023. Kansikuva: kongressipaikalle Bentleyllä saapuneet Maaria Harviainen (oik.) ja Tiina Tolonen. Kuva: Head Chauffeur Zane
Musiikkikirjastot.fi