Taideyliopiston uusi julkaisuarkisto Taju • Intervalli 1/2021

Erkki Nurmen artikkeli julkaistiin alun perin keväällä 2021

Teksti • Erkki Nurmi
Intervalli 1/2021 (pdf)
www.intervalli.fi

Taideyliopisto otti helmikuussa 2021 käyttöön uuden julkaisuarkiston Tajun. Tajusta löytyvät Taideyliopiston sähköiset julkaisut kuten opinnäytteet, julkaisusarjat ja esimerkiksi tieteellisten artikkelien rinnakkaistallennukset. Tämä on hyvin saman tyyppistä aineistoa kuin kaikkien muidenkin yliopistojen julkaisuarkistoissa, mutta Tajussa on näiden lisäksi merkittävä määrä Sibelius-Akatemian kirjaston digitoituja musiikkiaineistoja. Näiden digitoinnista olen kirjoittanut Intervallissa 1/2009.

Taustaa

Taideyliopiston tie omaan julkaisuarkistoon on ollut pitkä. Sibelius-Akatemian kirjasto oli liittynyt Kansalliskirjaston ylläpitämään yhteiseen julkaisuarkisto Doriaan jo 2007 ja tallentanut sinne digitoituja aineistojaan. Teatterikorkeakoulun kirjasto oli taas liittynyt Helsingin yliopiston Helda-julkaisuarkistoon vuonna 2011, juuri ennen Taideyliopiston syntymistä vuonna 2013. Heldan käyttöä laajennettiin vuonna 2015 niin, että muutkin Taideyliopiston akatemiakirjastot eli Kuvataideakatemian ja Sibelius-Akatemian kirjastot alkoivat tallentaa sinne PDF-muotoisia uusia julkaisuja. Sibelius-Akatemialla oli vielä lisäksi käytössä oma itse rakennettu opinnäytetietokanta, joka oli otettu käyttöön jo 2000-luvun alkuvuosina.

Erkki Melartinin sävellys Melodie, EM158.
Erkki Melartinin sävellys Melodie, EM158

Tässä oli siis paljon päällekkäisyyksiä purettavaksi. Sibelius-Akatemia luopui omasta opinnäytetietokannastaan vuonna 2018, ja aineisto siirrettiin Heldaan muiden Taideyliopiston opinnäytteiden yhteyteen. Heldan ja Dorian päällekkäisyydestä oli puhuttu jo Taideyliopistoa muodostettaessa, mutta silloin aika ei ollut vielä kypsä radikaaleihin muutoksiin. Vaikka molemmat järjestelmät perustuivat samaan avoimen lähdekoodin DSpace-ohjelmistoon, eroja oli melko paljon. Esimerkiksi luettelointikäytännöissä oli suuria eroja, sillä toisin kuin MARC21, julkaisuarkistojen käyttämä Dublin Core -formaatti on hyvin väljä eikä siinä määritellä kenttien käyttötapaa mitenkään tarkasti. Tämä johtaa väistämättä siihen, että jokainen luetteloiva organisaatio keksii tahollaan pyörää uudelleen ja muodostaa omat luettelointisääntönsä. Kansalliskirjaston muutama vuosi sitten julkaisema metadatasuositus julkaisuarkistojen tekstiaineistoille on helpottanut tätä tilannetta merkittävästi.

Kohti omaa julkaisuarkistoa

Tehtyämme jo muutaman päällekkäisten järjestelmien yhdistämisprojektin ja koettuamme omakohtaisesti niistä saadut hyödyt rohkaistuimme tarttumaan tässä asiassa härkää sarvista. Meille oli myös kertynyt tarpeita, joita emme saaneet täytettyä Heldan ja Dorian kautta. Monesti vastaan tulivat tällaiseen monen organisaation jakamaan järjestelmään liittyvät rajoitukset: monia asioita ei voida räätälöidä organisaatiokohtaisesti, vaan muutokset vaikuttaisivat koko järjestelmän laajuisesti, joten tulos on aina jonkinlainen kompromissi. Vaihtoehtoja punnittuamme (pöydällä oli mm. kaiken aineiston yhdistäminen Doriassa olevaan kokoelmaan) päädyimme syksyllä 2019 siihen, että hankimme oman uuden julkaisuarkiston, joka tulee Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelujen ylläpitoon, ja siirrämme tänne kaiken aineistomme Heldasta ja Doriasta.

Projekti sai kuitenkin odottaa kirjastojärjestelmänvaihdoksen yli. Taideyliopisto vaihtoi Ex Libriksen Voyagerin saman yhtiön Almaan, joka tuli käyttöön heinäkuussa 2020. Syksyllä aloimme työstää uutta julkaisuarkistoa Kansalliskirjaston kanssa melko suurella projektiryhmällä, johon kuului toistakymmentä jäsentä kirjastostamme ja Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalveluista. Julkaisuarkistopalveluiden porukka on erittäin ammattitaitoista. Useamman kerran kävi niin, että he korjasivat havaitsemamme bugin tai puutteen suoraan avoimen lähdekoodin DSpace-ohjelmistoon, jolloin se hyödyttää kaikkia DSpace-käyttäjäorganisaatioita. Projekti käsitti puolisen vuotta loppua kohti tiivistyvää työskentelyä.

Bernhard Henrik Crusellin Ingeborgs klagan.
Bernhard Henrik Crusellin Ingeborgs klagan

Musiikkiaineistot Tajussa

Tajussa on Sibelius-Akatemian kirjastossa digitoituja sävellyskäsikirjoituksia, painettuja nuotteja ja musiikkiäänitteitä. Suunnilleen puolet aineistoista on sellaista, jonka tekijänoikeudet ovat rauenneet. Nämä aineistot ovat vapaasti ladattavissa. Sävellyskäsikirjoituksista suurimman kokonaisuuden muodostavat Erkki Melartinin käsikirjoitukset, jotka aivan liian varhain menehtynyt kollegamme Mikko Ikkala (1957–2016) digitoi työskennellessään Sibelius-Akatemian kirjastossa 2007–2010. Näitä on Tajussa yli 20 000 sivua. Tällä hetkellä käsikirjoituksia digitoidaan tarpeen mukaan, eli silloin kun jotakin käsikirjoitusta tarvitaan. Tälläkin saralla on tapahtunut kehitystä, kun siviilipalvelusmiehenä kirjastossa palvellut Eemeli Solehmainen täydensi käsikirjoitusluettelon siten, että nyt koko käsikirjoitusarkiston sisältö on jollakin tasolla luettelossa.

Äänitepuolella tekijänoikeusvapaat aineistot on digitoitu erästä EU-projektia varten 1950-luvulla julkaistuilta vinyylilevyiltä. Digitoinnin yhteydessä on tarkistettu, että myös teosten tekijänoikeudet ovat rauenneet, joten nämä edustavat vähän vanhempaa taidemusiikkia.

Äänitteissä tärkeimmän kokonaisuuden muodostavat kirjaston digitoidut kelanauhat. Näistä vanhimmat ovat vuodelta 1955 ja uusimmat 1980-luvun lopulta. Näiden tekijänoikeudet ovat vielä voimassa, joten äänitteiden kuuntelu onnistuu tällä hetkellä vain Sibelius-Akatemian kirjastossa yhdellä tietokoneella. Syksyllä avattavaan uuteen Sörnäisten kampuskirjastoon, johon yhdistyvät Teatterikorkeakoulun ja Kuvataideakatemian kirjastot, tulee toinen kuuntelupääte. Näiltä päätteiltä voi tutkia myös tekijänoikeuksien alaisia sävellyskäsikirjoituksia.

Konserttitallenteet

Joitakin vuosia sitten meille tuli mahdolliseksi jakaa Taideyliopiston omia konserttitallenteita yliopiston sisällä. Siihen tarvittavaa tekniikkaa meillä ei kuitenkaan ole ollut. Nyt Tajussa tämä tuli mahdolliseksi, sillä järjestelmään voi kirjautua Taideyliopiston tunnuksilla. Pystymme rajaamaan myös tiettyjen aineistojen käytön vain kirjautuville käyttäjille. Jatkossa pystymme siis tarjoamaan omia konserttitallenteitamme omille opiskelijoille myös kotoa kuunneltavaksi. Valitettavasti tämä ei muuta asioita mitenkään valtaosalle Intervallin lukijakunnasta, mutta nämäkin aineistot ovat kirjaston Taju-päätteellä myös ulkopuolisten kuunneltavissa. Meillä tämä tarkoittaa, että nämä saadaan paljon aiempaa laajempaan käyttöön, joten materiaalin Tajuun viemiseen kannattaa uhrata enemmän resursseja. Tajuun on tarkoitus tallentaa myös tohtorintutkintokonserttien tallenteita, joita ei ole tällä hetkellä julkisesti saatavilla mistään. Tämä puoli on vielä testausvaiheessa.

Aineistojen löydettävyys

Kaikki Tajun aineistot ovat haettavissa oman käyttöliittymän lisäksi myös Taideyliopiston Finna-näkymän Arscan kautta. Aineisto tulee haettavaksi myös kansalliseen Finna.fi-näkymään, mutta koetamme saada ensin aineistojen käyttöehdot siellä selvemmin esiin. Projektin yhteydessä implementoimme kansallisen metadatasuosituksen niin pitkälle kuin mahdollista, mikä on parantanut metadatan indeksoitumista Finnan päässä. Yksinkertaistimme myös kokoelmarakennetta niin, että Tajussa on kaiken kaikkiaan vain 9 kokoelmaa yhdessä tasossa. Heldassa näitä oli kokoelmassamme yli 60.

Olemme pyrkineet siirtämään kaikki aiemmin kokoelmarakenteessa tehdyt jaottelut metadataan, sillä kokoelmatieto ei kuulu tietueen metadataan eikä siten haravoidu esim. Finnaan. Tämän vuoksi aiemmin on saattanut olla, että jokin tieto esim. julkaisusarjasta tai opinnäytteen koulutusohjelmasta on ollut Finnassa täysin pimennossa, sillä tieto on ollut vain kokoelmarakenteessa. Nyt esimerkiksi opinnäytteen tyyppejä tai aineistotyyppejä voi rajata faseteilla sekä Tajussa että Arscassa. Annan mielellään lisätietoja aiheesta! erkki.nurmi@uniarts.fi 040 7104 222.

Odotettuja levyuutuuksia | alkukesä 2020

Touko-kesäkuun 2020 uusia levyjä Suomesta, ulkomailta ja kirjastosta

Musiikkikirjastot.fi:n kirjastoblogi Musiikki kuuluu kaikille vinkkaa pienten ja suurten levy-yhtiöiden suojatteja Suomesta ja ulkomailta.

Alkukesän suomalaista: Alma, JP Leppäluoto, Pelle Miljoona & Rockers, Paleface & Laulava Unioni, Plutonium 74, Verneri Pohjola ja Ruusut

Touko-kesäkuun 2020 ulkomaista: The 1975, Bob Dylan, HAIM, Haken, Norah Jones, Lady Gaga, Paradise Lost, Pattern-Seeking Animals, Perfume Genius, Run The Jewels ja Neil Young.

Linkkejä eteenpäin Levyhyllyihin ja artistisivuille

Nostouutisissa on hyödyllisiä linkkejä eteenpäin. Videoiden ja somekanavien lisäksi nostot on kytketty kirjastoblogiin Levyhyllyt, josta löytyy satoja artikkeleita musiikkia.

Uutuuksien varaaminen Finnasta

Jos levytys on varattavissa kirjastosta, se on linkitetty Finna-palvelun hakutulokseen.

Huom! Monet kevään ja kesän 2020 levynjulkaisukeikat ja -kiertueet on peruutettu koronavirustoimien vuoksi.

Levyuutuuksia
2020

Talvi 2019–2020
Kevät 2020
Keskikesä 2020
Syksy 2020
Loppuvuosi 2020

Tuomas Pelttari
tuomas.pelttari@hel.fi

Popmusiikki 🎙🎹✍🏻 Laulaja-lauluntekijät

Alma: Have U Seen Her? | PME Records 2020

Alma: Have U Seen Her?

Vuosia odotettu Alman debyyttialbumi Have U Seen Her? julkaistaan 15. toukokuuta.

Alma | kotisivu
Alma | Facebook
Alma | Instagram
Alma | Twitter

Alma | Levyhyllyt
Have U Seen Her? – varjoa jahtaamassa

Stay All Night.

** **

Plutonium 74: Matkalla perille | Stupido Records 2020

Plutonium 74: Matkalla perille (2020).

Matkalla perille on pitkään kypsytelty kolmosalbumi yhtyeeltä Plutonium 74. Uusi CD ja 2LP on ulkona 12. kesäkuuta.

Plutonium 74 | kotisivu
Plutonium 74 | Facebook
Stupido Records | kotisivu

Plutonium 74 | Levyhyllyt
Epärealistiset optimistit kohtalon kourissa

Seitsemän vuoden välein • Video: Teijo Pellinen | Piirrokset: Lassi Rajamaa | Liskon käsiala: Elli Keto.

** **

Pelle Miljoona & Rockers: Tanssiva tuli | Stupido Records 2020

Pelle Miljoona & Rockers: Tanssiva tuli (2020).

Pelle Miljoona on takaisin Rockers-bändin kanssa. Uusi levy Tanssiva tuli on ulkona 29. toukokuuta 2020. Pellen edellinen Rockersien kanssa tehty levy Arambol ilmestyi vuonna 2006.

Pelle Miljoona & Rockers | Facebook
Stupido Records | kotisivu

Tanssiva tuli
Reijo Kauppila – rummut
Pelle Miljoona – laulu
Puka Oinonen – kitara
Tero Siitonen – bassokitara

Pelle Miljoona & Rockers | Levyhyllyt
Brooklyn–Dakar– ihmisyys yhdistää

Kultaiset vuodet. Rockersien itsekuvaamista otoksista koostanut kuvataiteilija ja elokuvantekijä Roope Ahola.

** **

JP Leppäluoto: Piilevää pimeää | Playground 2020

JP Leppäluoto: Piilevää pimeää (2020).

JP Leppäluodon ensimmäinen sooloalbumi! Piilevää pimeää ilmestyy 5. kesäkuuta. Sisältää mm. singleraidat ’Shalala’ ja ’Pirun musta’.

JP Leppäluoto | Facebook
JP Leppäluoto | Instagram

Kuoppa.

** **

Jazz 🎺 Trumpetti

Verneri Pohjola: The Dead Don’t Dream | Edition Records 2020

Verneri Pohjola: The Dead Don't Dream (2020).

Sooloalbumien Bullhorn (2015) ja Pekka (2017) jälkeen trumpetisti Verneri Pohjola palaa levyllä The Dead Don’t Dream. Striimi on saatavana toukokuun alussa, CD 15.5. ja LP viikkoa myöhemmin.

Toimituksen lämmin suositus esimerkiksi Ilmiliekki Quartetin ja Linda Fredrikssonin faneille.

Verneri Pohjola | kotisivu
Verneri Pohjola | Facebook

Verneri Pohjola | Instagram
Verneri Pohjola | Twitter

Monograph.

** **

Paleface & Laulava Unioni: Tie vapauteen 2LP | Finalmix Records 2020

Paleface & Laulava Unioni: Tie vapauteen (2020).

Laulava Unioni esittää vanhoja amerikansuomalaisia IWW-liikkeen lauluja viime vuosisadan alusta. Rapartisti ja kirjailija Palefacen kanssa tehty yhteistyö tuottaa jo viime vuonna julkaistun CD-levyn rinnalle tuplavinyylin: 2LP Tie vapauteen on ulkona 1. toukokuuta 2020.

Paleface | Facebook
Laulava Unioni | Facebook

Paleface | Levyhyllyt
Helsinki–Shangri-La – sanomaa suomen kielellä

** **

Ruusut: Kevätuhri | Fullsteam 2020

Ruusut: Kevätuhri (2020).

Hienon debyyttialbumin vuonna 2018 julkaissut Ruusut palaa toukokuun lopussa levyllä Kevätuhri. Odotetulta kakkosalbumilta on lohkaistu singleraidat ’Avaimet avaa ovii’ ja ’4321’.

Ruusut | kotisivu
Ruusut | Facebook
Ruusut | Instagram
Ruusut | Twitter

RuusutLevyhyllyt
Kevätuhri – inhimillisyyttä ajankuvan alla

4321.

** **

Norah Jones: Pick Me Up Off The Floor | Blue Note Records 2020

Norah Jones: Pick Me Up Off The Floor (2020).

Yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä Norah Jones (s. 1979) saa ulos seitsemännen albuminsa. Uutuus jatkaa Jonesin korkeatasoista uraa levytysten Day Breaks (2016) ja Begin Again (2019) jälkeen. Kesäkuun 12. julkaistava Pick Me Up Off The Floor sisältää mm. singleraidat ’I’m Alive’ ja ’How I Weep’.

Norah Jones | Facebook
Norah Jones | Instagram

I’m Alive.

** **

Rap 🎙🎹💻 Hip-Hop

Run The Jewels: RTJ4 | Jewel Runners/BMG 2020

Run The Jewels: RTJ4 (2020).

El-P [=Jaime Meline, s. 1975] ja Killer Mike [=Michael Santiago Render, s. 1975] eli Run The Jewels jatkavat komeaa hip hop -messagea neljännellä albumilla. Tiheätunnelmainen RTJ4 julkaistaan striiminä 3. kesäkuuta. LP- ja CD-painokset tulevat syksyllä.

Toimituksen lämmin suositus myös El-P:n ja Killer Miken soolotuotannolle.

Run The Jewels | Facebook
Run The Jewels | Instagram
Run The Jewels | Twitter
Killer Mike | Instagram
Killer Mike | Twitter
El-P | Instagram
El-P | Twitter

Never Look Back.

** **

Haken: Virus | InsideOutMusic 2020

Haken: Virus (2020).

Progemetalliyhtye Haken palaa 19. kesäkuuta albumilla Virus. Brittibändin kuudes levy sisältää raidat ’Prosthetic’, ’Invasion’ ja ’Canary Yellow’.

Toimituksen lämmin suositus esimerkiksi Dream Theaterin ja Devin Townsendin faneille.

Haken | kotisivu
Haken | Facebook
Haken | Instagram
Haken | Twitter

Haken | Levyhyllyt
Affinity – juhlavan progressiivista 80-lukulaisuutta

Prosthetic. Ohjaus: Vicente Cordero.

** **

Bob Dylan: Rough And Rowdy Ways | Columbia 2020

Bob Dylan: Rough And Rowdy Ways (2020).

Ensimmäinen uutta materiaalia sisältävä Dylan-albumi lähes kahdeksaan vuoteen? Kyllä, lauluntekijän viihdelevyjen Shadows In The Night, Fallen Angels ja Triplicate cover-maailmasta Dylan palaa omiin lauluihin.

Rough And Rowdy Ways seuraa hienoa Tempest-levyä vuodelta 2012. Uusi 2LP & 2CD julkaistaan 19. kesäkuuta. Esimakua albumiin saatiin jo maaliskuussa kun liki 17-minuuttinen ’Murder Most Foul’ tuli ulos.

Bob Dylan | kotisivu
Bob Dylan | Facebook
Bob Dylan | Twitter

Bob Dylan | Levyhyllyt
Highway 61 Revisited – tie folkin tuolle puolen
Self Portrait – täydellisen keskeneräinen omakuva

** **

Neil Young: Homegrown | Reprise Records 2020

Neil Young: Homegrown (2020).

Laulaja-lauluntekijä Neil Young teki Homegrownin jo kauan sitten, mutta julkaisua jäätiin odottamaan vuosikymmeniksi. NY Archives:

Neil Young has said that this album is “the unheard bridge between Harvest and Comes a Time”, which perfectly describes the warm, semi-acoustic feel of these twelve songs. Originally intended to be released in 1975, the album has remained unreleased since then, and has a legendary status among Neil’s fans.

Arkistojen kätköistä ponnistava Homegrown tulee ulos 19. kesäkuuta. Albumi sisältää singleraidan ’Try’.

Neil Young – Reprise Records | Facebook
Neil Young Archives

Neil Young | Levyhyllyt
After The Gold Rush – elokuvaton soundtrack

** **

HAIM: Women In Music Pt. III | Haim/Universal 2020

HAIM: Women In Music Pt. III (2020).

Sisarusten Este, Danielle ja Alana Haim bändi HAIM on tulossa kolmoslevyn kanssa. Julkaisua Women In Music Pt. III on lykätty keväältä kesäkuun loppuun.

HAIM | kotisivu
HAIM | Facebook
HAIM | Instagram
HAIM | Twitter

** **

Lady Gaga: Chromatica | Interscope Records 2020

Lady Gaga: Chromatica (2020).

Single ’Stupid Love’ jatkaa Lady Gagan uraa leffa-anthemin ’Shallow’ jälkeen. Chromatica on yhdysvaltalaisartistin kuudes albumi.

Lady Gaga | kotisivu
Lady Gaga | Facebook
Lady Gaga | Instagram
Lady Gaga | Snapchat
Lady Gaga | Twitter

Stupid Love. Ohjaus: Daniel Askill.

** **

Perfume Genius: Set My Heart On Fire Immediately | Matador Records 2020

Perfume Genius: Set My Heart On Fire Immediately (2020). Banneri.

Michael Alden Hadreas (s. 1981) eli Perfume Genius palaa kolmen vuoden jälkeen levyllä Set My Heart On Fire Immediately. Se seuraa levyjä Too Bright (2014) ja No Shape (2017).

Perfume Genius | Facebook

On The Floor.

Paradise Lost: Obsidian | Nuclear Blast 2020

Paradise Lost: Obsidian (2020).

Medusan jälkeen on vuorossa Obsidian, brittiläisen Paradise Lostin 16. studioalbumi. Singleraita ’Fall From Grace’ oli ulkona maaliskuussa. Obsidian julkaistaan 15.5.

Paradise Lost | Facebook
Paradise Lost | Instagram
Paradise Lost | Twitter

Darker Thoughts.

** **

Rock 🎸🎙🎹🥁 Progressiivinen Rock

Pattern-Seeking Animals: Prehensile Tales | InsideOut 2020

Yhdysvaltalaisen progrockbändin Pattern-Seeking Animalsin kakkosalbumi Prehensile Tales on ulkona 15. toukokuuta 2020.

Toimituksen lämmin suositus PSA:n debyyttialbumille ja esimerkiksi The Mute Godsin ja Toton faneille.

Pattern-Seeking Animals | Facebook

Here In My Autumn

** **

The 1975: Notes On A Conditional Form | Dirty Hit 2020

The 1975: Notes On A Conditional Form (2020).

Pysäyttävästi Greta Thunbergin monologilla avautuva Notes On A Conditional Form lupaa tervetullutta kantaaottavuutta, mutta The 1975:n ja laulaja Matthew Healyn faneilla ei ole ollut helppoa. Tulevaa levyä on avattu kiusallisen lyhyissä paloissa julkiseksi: peräti 22 raidan mittainen albumi on ollut joulukuulle 2019 asti esillä vain kolme ennakkoraitaa. Ja kuka tietää, ehkäpä jo julkaistut ’People’ ja ’Frail State Of Mind’ ovat vielä tuotannon keskikastia…

A Brief Inquiry Into Online Relationshipsin (2018) seuraaja – ja trilogian Music For Cars kakkososan – Notes On A Conditional Formin julkaisua on lykätty edelleen toukokuulle 2020.

The 1975 | kotisivu
The 1975 | Facebook
The 1975 | Instagram
The 1975 | Twitter

The 1975Levyhyllyt
I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It – kurotus kohti täydellistä rockmusiikkia

Frail State Of Mind.

Musiikkikirjastot.fi