Ei nimi yhdistystä pahenna – vai pahentaako? • Intervalli 1/2023

Päätoimittajan kolumni

Intervalli 1/20232/2022
www.intervalli.fi

Tiina Tolonen. Kuva: Tiina TolonenSuomen musiikkikirjastoyhdistys ry on perustettu vuonna 1979. Nimi(hirviö) kalskahtaa todellakin tuohon ajankohtaan sopivalta, hyvin viralliselta ja vakavasti otettavalta. Nyt, vuonna 2023 se vaikuttaa jokseenkin keski-ikäiseltä, aika jähmeältä ja pysähtyneisyyden aikaa kuvaavalta. 

Mahdollinen nimenmuutos on ollut esillä muutamaan kertaan sekä yhdistyksen vuosikokouksessa että hallituksen kokouksessa. Siitä on käyty pitkiä monipolvisia keskusteluita (miksihän päätoimittajan mieleen putkahtivat juuri sanat ”trokee” ja ”spondee”?), mutta yksimielisyyttä uudesta nimestä tai yleensä sen tarpeesta ei ole saavutettu. Vanha nimi tuntuu kuin turvarievulta, johon on hyvä tarrautua ja jonka taakse voi piiloutua hankalissa tilanteissa.

Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry kertoo olevansa aatteellinen järjestö, jonka tehtävänä on edistää suomalaisten musiikkikirjastojen toimintaa ja niiden tarjoamia palveluja. Olen itse yhdistyksen perustamisen aikoihin ollut kuluttamassa ala-asteen koulun penkkejä, joten minulla ei ole käsitystä siitä, millä tavalla tuo aatteellisuus käytännössä tuolloin näkyi ja toteutui. Kun liityin jäseneksi kirjastoalan opintoja aloitellessani viime vuosituhannella, tärkein syy liittymiseen oli mahdollisuus verkostoitua muiden samoinajattelevien kanssa (aatteellisuuttako?) sekä oman ammatti-identiteetin vahvistaminen. Musiikkikirjastonhoitajuus oli mielestäni mahtavinta mitä ajatella saattoi.

Nyt on vahvasti tullut tunne siitä, että nimenmuutos saattaisi olla tarpeen. Samalla on pysähdyttävä miettimään, mitä haluamme yhdistyksestä kertoa ulospäin ja mikä on sen missio muuttuvassa kirjastomaailmassa. Yhdistyksenä tuskin pystymme edistämään kovinkaan paljon suomalaisten musiikkikirjastojen toimintaa, mutta meillä on hieno mahdollisuus tuoda niiden tehtävää ja merkitystä näkyväksi. Meillä on yhdistyksen myötä mahtava foorumi jakaa hiljaista tietoa, toimia uusien ideoiden hautomona ja tarvittaessa olla yhteisenä rintamana puolustamassa musiikkikirjastojen asemaa. Yhdistys voi luoda Suomeen eräänlaisen musiikkikirjastolaisten ”osaamisrihmaston”, josta olemassa olevana esimerkkinä toimii MUSKA-ryhmä, joka juuri huhtikuussa julkaisi avoimen itseopiskelumateriaalin musiikin tiedonhakua varten. Ryhmäläiset tulevat ympäri maan erilaisista kirjastoista ja organisaatiosta, mutta tavoite on yhteinen ja tulos kaikkien hyödynnettävissä.

Myönnän rehellisesti, että olen tähän saakka ollut hieman muutosvastarintainen. Miksi mennä muuttamaan pitkään hyvin palvellutta nimeä? Syy on juuri tuossa, tuttu ja turvallinen on aikansa elänyt, väritön ja hajuton. Mutta mikä yhdistyksen nimi sitten voisi olla? Millainen olisi nimi, joka kertoo modernista ja ajan hermolla olevasta yhdistyksestä, joka kiinnostaisi myös nuoria, tulevia musiikkikirjastolaisia tai juuri työuransa aloittaneita? Minkä nimisen yhdistyksen jäsen SINÄ haluaisit olla? Siitä voisi olla yhdistyksen tuleva jäsenvastaava Marko Niemelä myös kiinnostunut 😊

Tiina Tolonen

Intervalli 1 2023 Kannen kuva: Ulla Ritvanen
Intervalli 1/2023 • Kannen kuva: Ulla Ritvanen